தமிழ் உலகம்

தினம் ஒரு குறள்

முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப் படும்.

கூடாநட்பு (குறள் எண்: 824)

பொருளுரை:
முகத்தால் இனிமையாகச் சிரித்துப் பழகி அகத்தில் தீமை கொண்டுள்ள வஞ்சகருடன் நட்புக் கொள்வதற்கு அஞ்சவேண்டும்.
உறுப்பினர் பகுதி

ஒரு மொழியின் வளர்ச்சிக்குப் புதிய சொற்களைச் சேர்ப்பது இன்றியமையாதது. இன்றைய அறிவியல் தினமும் பல புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் கண்டுபிடிப்புகளையும் நமது வாழ்வில் சேர்த்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அதற்கான புதிய தமிழ்ச் சொற்களையும் உருவாக்கி சேர்த்து நமது அகராதியை உயிர்ப்புடன் வைத்திருப்பது இன்றையத் தேவை. அப்படி சேர்க்கப்படாவிட்டால் ஒரு மொழி தன் கால ஓட்டத்திற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் தேக்கமடைந்து, நிகழ்காலத்திற்கு பொருந்தாமல் செயலிழந்து விடும்.

ஆங்கில மொழியில் ஒவ்வொறு ஆண்டும் சராசரியாக 4000 புதிய சொற்கள் சேர்க்கப்படுகிறது. நீண்ட விளக்கத்தை சுருங்கச் சொல்லவும், புதிய அறிவியல் தொழில்நுட்ப, மருத்துவ சொற்களும் பெரிதும் சேர்க்கப்படுகிறது.

இன்று, நம் அனைவராலும் பயன்படுத்தப்படும் 'இணையம்', 'வலைதளம்', 'அலைபேசி' போன்ற சொற்கள் நமது அகராதியை விரிவு செய்த புதிய கலைச் சொற்களே! இதுபோல், ஆழ்ந்த பொருளுடன் கூடிய சுருக்கமான பல புதிய சொற்கள் உருவாக்கிச் சேர்க்க வேண்டும்.

புதிய தொழில்நுட்பங்களுக்கான தமிழ்ச் சொற்கள் மட்டுமல்லாது தமிழில் புகுந்து பெரிதும் வழக்கில் இருக்கும் வேற்று மொழிச் சொற்களை விலக்கி ஆழ்ந்த பொருள் மிக்க நல்ல தமிழ்ச் சொற்களை பயன்படுத்த முயல வேண்டும். 'பிரச்சாரம்' என்ற வடமொழிச் சொல்லுக்கு பதில் 'பரப்புரை' என்ற சொல்லையும், 'சக்தி' என்ற சொல்லுக்கு 'ஆற்றல்' என்ற தமிழ்ச் சொல்லையும் நாம் இப்பொழுது பெரிதும் பயன்படுத்தத் துவங்கியுள்ளோம்.

இப்பகுதியில், கலைச்சொற்களையும் தமிழ்ச்சொற்களையும் சேகரிக்க முயல்கிறோம். இதில், மேலும் சொற்களைச் சேர்த்து வளப்படுத்த உங்களுக்கு தெரிந்த சொற்களை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.

 
English தமிழ்ச்சொற்கள்
No result
Accelerometer முடுக்க அளவி
Access code அணுகல் குறியன்
Accessories துணைக்கருவிகள்
Account தனிக்கணக்கு
Alias மறுபெயர்
Alphanumeric எண்ணெழுத்து
Analog தொடர்முறை
Animation அசைவூட்டம்
Antivirus நச்சுநிரல் நீக்கி
Aperture நுண்துளை
App குறுஞ்செயலி
Apple அரத்திப்பழம், குமளிப்பழம்
Applet குறுநிரல்
Application Software பயன்பாட்டு மென்பொருள்
Apricot சர்க்கரை பாதாமி
Arrow Key அம்பு விசை
Aspect ratio வடிவ விகிதம்
Asynchronous ஒத்திசையா
Attenuation தகவல் தேய்வு
Authorization ஒப்புச் சான்று
Auto flash தன்னியக்க மின்வெட்டொளி
Auto focus தன்னியக்க குவியம்
Automatic backup தன்னியக்க காப்புநகல்
Avocado வெண்ணைப் பழம்
Backhaul பின்சுமை
Backup காப்புநகல்
Banana வாழைப்பழம்
Band அலைக்கற்றை
Bandwidth அலைக்கற்றை அகலம்
Barometer காற்றழுத்தமானி
Battery மின்கலம்
Battery மின்கலன்
Beam ஒளிக்கற்றை
Bell fruit பஞ்சலிப்பழம்
Benchmarking திறன்மதிப்பீடு/ தரப்படுத்தல்
Bicycle மிதிவண்டி
Bilberry அவுரிநெல்லி
Binary இருமம்
Binary Number இருநிலை எண்
Biology உயிரியல்
Bit துமி
Bitter Gourd பாகற்காய்
Bitter Watermelon கெச்சி
Black Pepper மிளகு
Blackberry நாகப்பழம்
Blackcurrant கருந்திராட்சை, கருங்கொடிமுந்திரி
Blueberry அவுரிநெல்லி
Bluetooth ஊடலை
Botany தாவரவியல்
Bottle Gourd சுரைக்காய்
Breadfruit சீமைப்பலா, ஈரப்பலா
Brinjal கத்தரிக்காய்
Broad beans அவரைக்காய்
Broadband அகல அலைக்கற்றை
Browser உலவி
Browser selection உலவித் தெரிவு
Browser selection உலவித் தெரிவு
Buffer memory இடையக நினைவகம்
Buffering இடையகப்படுத்தல்
Built-in உள்ளமைவு
Bus பேருந்து
Cable Modem வட மாற்றி
Calculator கணிப்பான்
Cantaloupe மஞ்சள் முலாம்பழம்
Carambola விளிம்பிப்பழம்
Cashewfruit முந்திரிப்பழம்
Cellphone tower அலைப்பேசி கோபுரம்
Cellphone/ Mobile phone அலைபேசி/ கைப்பேசி
Cellular கண்ணறை
Cellular Service கண்ணறை சேவை
Charger மின்னூக்கி
Chemical வேதிப் பொருட்கள்
Chemistry வேதியியல்
Click சொடுக்கு
Cluster Beans கொத்தவரங்காய்
Computer கணினி
Cranberry குருதிநெல்லி
Cucumber வெள்ளரிக்காய்
Curry Leaf கறிவேப்பிலை
Custard Apple சீத்தாப்பழம்
Cyber மின்வெளி
DSL (Digital Subscriber Loop) உறுப்பினர் எண்ணிலக்க இணைப்பு
Devil Fig பேயத்தி
Director இயக்குனர்
Download பதிவிறக்கம்
Drumstick முருங்கைக்காய்
Durian முள்நாரிப்பழம்
Economics பொருளாதாரம்
Email மின்னஞ்சல்
Energy ஆற்றல்
Engineering பொறியியல்
Eugenia Rubicunda சிறுநாவல்
Facebook முகநூல்
Fig அத்திப்பழம்
Firewall தீயரண்
Focus குவியம்
Font எழுத்துரு
GPS தடங்காட்டி
Garlic பூண்டு, வெள்ளைப் பூண்டு
Ginger இஞ்சி
Gooseberry நெல்லிக்காய்
Grape திராட்சைப்பழம்
Green Gram பச்சைப்பயறு, பாசிப்பயறு
Guava கொய்யாப்பழம்
Harddisk வன்தட்டு
Hardware வன்பொருள்
Harfarowrie அரைநெல்லி
Helmet தலைக்கவசம்
Hotspot பகிரலை
ISP (Internet Service Provider) இணையச் சேவை வழங்குநர்
Ice Cream பனிக்கூழ்
Ink jet மைவீச்சு
Instagram படவரி
Internet இணையம்
Jackfruit பலாப்பழம்
Key குமிழ்
Keyboard விசைப்பலகை
Kiwi fruit பசலிப்பழம்
LAN (Local Area Network) குறும்பரப்பு வலைப்பின்னல்
Lady's finger வெண்டைக்காய்
Laptop மடிக்கணினி
Laser சீரொளி
Logo இலச்சினை
Loud Speaker / Speaker ஒலிபெருக்கி
Lychee விளச்சிப்பழம்
Mango மாம்பழம்
Meme போன்மி
Messenger பற்றியம்
Microphone / Mic ஒலிவாங்கி
Modem மாற்றி
Monitor கணினித்திரை
Multimedia பல்லூடகம்
Mushroom காளான்
Mustard greens கடுகுக் கீரை
Onion வெங்காயம்
Optical Fiber ஒளியிழை
Orange நரந்தம்பழம், தோடைப்பழம்
Papaya பப்பாளி
Password கடவுச்சொல்
Peach குழிப்பேரி
Peanut, Groundnut நிலக்கடலை, வேர்க்கடலை
Peas பட்டாணி
Physics இயற்பியல்
Plantain வாழைக்காய்
Plum ஆல்பக்கோடா
Potato உருளைக் கிழங்கு
Pulses பருப்பு
Pumpkin பூசணிக்காய், பரங்கிக்காய்
Radio வானொலி
Radish முள்ளங்கி
Raisin உலர் திராட்சை, உலர் கொடிமுந்திரி
Red Banana செவ்வாழைப்பழம்
Red currant செந்திராட்சை
Registrar பதிவாளர்
Ridged gourd பீர்க்கங்காய்
Router திசைவி
SIM Card செறிவட்டை
SMS (Short Message Service) குறுஞ்செய்தி
Satellite செயற்கைக்கோள்
Science அறிவியல்
Search engine தேடுபொறி
Selfie தம்படம்
Skype காயலை
Smartphone திறன்பேசி
Snake Gourd புடலங்காய்
Social Networking சமூக வலைதளம்
Software மென்பொருள்
Spinach பசலைக்கீரை, முளைக்கீரை
Spring onion வெங்காயத்தாள்
Strawberry செம்புற்றுப்பழம்
Sweet Potato சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு
Tamarillo குறுந்தக்காளி
Tamarind புளி
Tangerine தேனரந்தம்பழம்
Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு
Technology தொழில்நுட்பம்
Telephone தொலைபேசி
Text Editor உரைத்தொகுப்பான்
Text-to-voice உரை-ஒலி
Thumbdrive விரலி
Thumbnail சிறுபடம்
Tomato தக்காளி
Touch screen தொடுதிரை
Translation மொழிபெயர்ப்பு
Transliteration ஒலிபெயர்ப்பு
Turmeric மஞ்சள்
Twitter கீச்சகம்
URL (Universal Resource Locator) உரலி
Ugli fruit முரட்டுத் தோடை
Upload பதிவேற்றம்
Visa இசைவுச்சீட்டு
WWW (World Wide Web) உலகளாவிய வலைப்பின்னல்
Watermelon தர்பூசணி, குமட்டிப்பழம்
WeChat அளாவி
Web வலை
Website இணையதளம்
WhatApp புலனம்
WiFi அருகலை
Wood apple விளாம்பழம்
YouTube வலையொளி
abduct மையத்தைவிட்டுப் பிரித்தெடு
abnormal behavior பிறழ் நடத்தை
absolute தனி, முழுமையான
absorbent உறிஞ்சுபொருள்
absorption உறிஞ்சுதல், உள்ளீர்ப்பு
accessory food factors துணை உணவுக்காரணிகள்
acne பரு, முகப்பரு
acrylamide gel அக்ரிலமைட்ஜெல்லி
additive genotypic effect கூட்டுப்பிறப்புரிமை பெறுமானம்
adhesive tap ஒட்டு நாடா
adjusted சரிசெய்யப்பட்ட
adverse effect தீங்கு விளைவு
afghanistan war ஆப்கானிஸ்தான் போர்
aflatoxin அப்ளாநச்சு, பூசணநச்சு
african swine fever ஆப்பிரிக்கப் பன்றிக்காய்ச்சல்
air flow காற்றோட்டம், காற்றுப்பாய்வு
ajwain ஓமம்
al-qaida அல்-கொய்தா
alcatquen தங்கநூல் முடிச்சு விரிப்பு
aljaba duplex machines (அல்ஜபா) இருபக்க அச்சு எந்திரம்
alpha proton x-ray spectrometer (apxs) ஆல்பா - முன்மி X-கதிர் அலைநிரல் அளவி
alzhemeir’s disease அல்சீமர்ஸ் நோய், அல்சீமரியம்
amalgamation இரசக்கலவையாக்கம்
androgen binding protein (abp) ஆணின இயக்குநீர்ப்புரதம்
animal husbandry extension கால்நடைவளர்ப்பு விரிவாக்கம்
animal protein factor (apf) விலங்குப்புரதக் காரணி
animal psychology விலங்கு உளவியல்
ankylosis மூட்டுப்பிடிப்பு
annual molt ஓராண்டின் தோல்நீக்கம், ஓராண்டில் இறகுவிழுதல்
anterior cirucumflex artery முன்சுற்றுத்தமனி
anthraqinone vat dyes அந்தரா கியூனான் தொட்டி சாயங்கள்
anthrax அந்திராக்ஸ் நோய், அடைப்பான்
anticonvulsant வலிப்புத்தடுப்பு மருந்து
antidiarrhoeal கழிச்சல்அடக்கி
antidiuretic சிறுநீர்க்குறைப்பி
antifreeze poisoning உறைதல்தடுப்பு நச்சூட்டல்
antigen - antibody reactions எதிர்ப்பூக்கி - எதிர்ப்புரத இடைவினைகள்
antihelminthic குடற்புழுக்கொல்லி
antiinflamatory அழற்சிநீக்கி
antiprotozoals புரோட்டோசோவாவின் எதிருயிரி
antipyretics காய்ச்சல் நீக்கமருந்து
anvil, farrier’s இலாடமடிப்போன் பட்டடை
apnoea சுவாசம் நின்றுவிடுதல்
apoenzyme பகுதிப் புரதநொதி
appendix குடல்வால்
aqneons circulation தெளி நீர்மச் சுற்றோட்டம்
arachnoid மூளை, தண்டுவடச்சவ்வு
arcwise connected வில்வழி இணைந்த
arrythmia ஒழுங்கற்ற இதயத்துடிப்பு
ashvagandha அசுவகந்தி
assassin bugs கொலைகார மூட்டைப்பூச்சி
asternalrib மார்புப் பின்விலா
astrakhan அஸ்றக்கான் (ஆடு)
atomic form factor (also known as atomic scatteringfactor) அணுச் சிதறல் காரணி
atomization நுண்துகளாக்கல்
atony தசைச்செயலிழப்பு
atrio - ventricular bundle இதய இருவறைத்திரள்
attitude உளப்பாங்கு
attraction lights கவரும் ஒளி
aujeszky’s disease போலிவெறிநோய்
auquili கரட்டுப் பருத்திநார் வகை
automatic egg pickup தானியங்கி முட்டை எடுப்பான்
average daily gain (adg) சராசரி தினஎடை அதிகரிப்பு
avian influenza பறவையின சளிக்காய்ச்சல்
axle அச்சாணி
axon நரம்பணுவால்
ayurvedic medicine ஆயூர்வேத மருத்துவம்
azotemia இரத்தத்தில் யூரியா மிகைமை
baby calf கன்றுக்குட்டி, பசுக்கன்று
baby-pig disease பன்றிக்குட்டி நோய்
babyhood குழவிப்பருவம்
bacillary white diarrhoea, bwd கோழிக்கழிச்சல்நோய்
backbencher பின் இருக்கையர்
backfat முதுகுக்கொழுப்பு
bacteremia இரத்தத்தில் நோய்க்கிருமி மிகுமை
bajra / pearl millet கம்பு
balking (jibbing) இடையூறு செய்தல் (பின்னடித்தல்)
barcelona handkerchiefs பார்சிலோனா கைக்குட்டைகள்
basal metabolic rate (bmr) அடிநிலை வளர்சிதைமாற்ற வீதம்
batch system தொகுதி முறை
baumgarten tapestry கைத்தறித் திரைச்சீலை
baza, blackcrested கருங்கொண்டை வல்லூறு
bhoosa வைக்கோல், தட்டை
bitless bridle இணைப்பிலா கடிவாளம்
black gram husk உளுந்து பொட்டு
blindness குருட்டுத்தன்மை
blood spots இரத்தப்புள்ளிகள்
blood, transfusion of இரத்தம் செலுத்துதல்
blowfly நீல ஈ, இறைச்சி ஈ
blows காற்றடைத்த பெருங்குடல் உட்பகுதி
bod. biological oxygen demand உயிரியல் உயிர்வளித்தேவை
booklet சிற்றிதழ்
bottle jaw தாடைவீக்கம்
bovine மாட்டின, மாட்டுக்குரிய
bovine encephalomyelitis மாட்டு மூளைக்காய்ச்சல்
brachygnathism குறுகியதாடை
brawner ஆண்பன்றி
breaking equipment உடைக்கும் கருவி
breeding programs இனப்பெருக்கத்திட்டம்
bridle injuries குதிரையின் கடிவாளப்புண்கள்
broadcasting ஒலிபரப்புதல்
buffalo bull calf ஆண்எருமைக் கன்று
bug மூட்டைப்பூச்சி
bulbar paralysis முகுளவாதம்
bull dog twitch கெட்டிப்பிடி
bulling மதம்பிடித்தல், நாம்பன்தேடல்
bungvent உட்காற்று வெளியேற்று மிடாத்துளைப் புழை
burnt sole கரிந்த அடிக்குளம்பு
bush sickness கோபால்ட் பற்றாக்குறை நோய்
butcher’s jelly மாட்டிறைச்சியில் ஈப்புண் பாதித்தபகுதி
butyl chloride பூச்சிமருந்து வகை
caffeine கஃபீன்
calcareous (சுண்ணமிகு) குதிகால்எலும்பு
calcification சுண்ணாம்புச்சத்து படிதல்
calender of work பணிநிரல்
calf rearing கன்று வளர்ப்பு
calorific energy flow கலோரி ஆற்றல்பாய்வு
calque கடன் மொழிபெயர்ப்பு
car மகிழூந்து
carrying சினை
cassava மரவள்ளி
catarhh நீர்க்கோப்பு அழற்சி
cauda equina syndrome தண்டுவட முனை நோய்த்தொகை
cephalotomy மண்டைஓட்டு வெட்டறுவை
cerebellum சிறுமூளை
chain - binomial models இருவழி கோர்வைப்படிமங்கள்
chandra x-ray observatory (cxo) சந்திரா X- கதிர் (வானியல்) செயற்கைக்கோள்
character inherited மரபுவழி இயல்பு
charlier shoe சாவியரி லாடன்
cheap money மலிவு பணம்
cheek தாடை
chemical properties வேதிப்பண்புகள்
chemical reaction வேதிவினை
chemo receptor வேதிமம் ஏற்பி
chevon வெள்ளாட்டு இறைச்சி
chloramphenicol குளோரெம்பெனிக்கால் நுண்ணுயிர்க்கொல்லி
chlorpromazine குளோர்புரோமசின், தொடக்க மயக்கமருந்து
chorioretinitis and bulphophthalmos விழித்திரைநோய், கண்வீக்கம்
chromatograph வண்ணவரைவி
circadian rhythm கட்டுப்பாடான நாள்சுழற்சி
circumduction சுழற்றல்
circumvent சூழ்ந்து கைப்பற்று, ஏமாற்று
clinical trials நோய்ச்சோதனைகள்
coastal zone colour scanner (czcs) கடற்கரை மண்டல நிற அலகிடு கருவி
cockrel சேவல்குஞ்சு
coital examthuma சேர்க்கை வெளிப்படைக்குட்டம்
cold சளி, குளிர், தடுமன்
cold slaughter குளிர்முறை பிண்டம் அறுத்தல்
coligranuloma (hjarre’s disease) கோலை நுண்ணுயிரிப் புற்றுநோய்
collision width மோதல் அகலம்
colloidal dispersion இணையாப் படர்வு, கூழ்ம விரவல்
colloquial language பேச்சுவழக்கு மொழி
columnar தூண்போன்ற
colza கொல்சா வித்து
coma உணர்விழந்தநிலை, புலன்மரப்பு
commercial feeds வணிகத்தீவன வகைகள்
community development சமூக மேம்பாடு
comprehensive action plan ஒட்டுமொத்தச் செயல்திட்டம்
comprehensive policy package ஒட்டுமொத்தக் கொள்கைத் திட்டம்
computer கணினி
confidence நம்பிக்கை, நம்பகம்
conjunctiva இணையம் (பிணிக்கை)
continuum தொடர்மம்
corpus luteum கருமுட்டைப்பை நீர்க்கட்டி
coryza கொறைசா, மூடுதடுமல்
costo - transverse விலாப்படுக்கை
cove hardwood (cvhw) சேவுமரத் தோப்பு
cowbyre பசுப்பட்டி
cowpox பசுஅம்மை
cryoprotective agent உறை பாதுகாக்கும் பொருள்
cryosurgery உறைநிலை அறுவை
cultural background பண்பாட்டுப் பின்னணி
curled toe paralysis வளைவிரல் வாதநோய்
curled tongue வளைநாக்கு நோய்
cutaneous myiasis தோல் ஈப்புண்
cutaneous wart கரணை
cyanosis உயிர்வளிக்குறைவு, நீலம்பாய்தல்
cyclopropagative சுழற்சி முறையில் நோய் பரவுதல்
cyst, pharyngeal தொண்டைக்குழி முண்டு
dairy whiteners பால்வெண்மையாக்கு பொருட்கள்
deafness கேளாமை, செவிடு
debt கடன்
degenerative joint disease (djd) சீர்கேடான மூட்டுநோய்
degree of ioniztion அயனியாதல் வீதம்
dehydrated நீர்மமற்ற
demulcent தோள்அழற்சி நீக்கமருந்து
deoxy ribonucleic acid (dna) இரட்டைஉட்கரு அமிலமூலம்
dermatitis, eczema தோல்அழற்சி
desnooding (வான்கோழி) கொண்டை வெட்டுதல்
dettol டெட்டால் (தொற்றுநீக்கி)
deviation, standard திட்டவிலக்கம்
dew-claw பனி நகம் (சுவட்டுநகம்)
dft meat கரிய காய்ந்த இறைச்சி
diabetes insipidus கூடுதல் சிறுநீர்கழிப்பு நோய்
diaphragm உதரவிதானம்
diathermy சூட்டுக்கோல்
digestible protein செரிமானப்புரதம்
diluent செறிவுதளர்த்தி, நீர்ப்பி
dimethyl sulphoxide (dmso) டைமீதைல் சல்பாக்சைடு
direct adjustment நேரடியாக சரிசெய்தல்
disbudding கொம்பு மழுக்கல்
discharge valve வடிப்பிதழ்
disjunction விலக்கப்படுதல்
dislocations, hip joint இடுப்புஎலும்பு விலகுதல்
distilled water வாலைவடிநீர்
dizygotic twins இருகரு இரட்டைப்பிறவிகள்
dolphin fish (corvphaena hippurus) அவ்லிஸ்
drug withdrawal மருந்து விலக்கல்
earthquake நிலநடுக்கம்
ecbolic கருப்பைச்சுரப்பிகள்
ecdysis தோலுரித்தல்
echigo chizmi சீனப்புல் சொரசொரப்புத் துணி
eczema படைநோய், கரப்பன்
educational psychology கல்வி உளவியல்
efferent ducts வெளிப்புறக் குழல்கள்
egg shell imperfections முட்டைஓட்டுக் கோளாறுகள்
eggwater அண்ட நீர்
elastic tissue மீள்திசு
electric shock மின் அதிர்ச்சி
electro - ejaculator மின்சார வெளித்தள்ளும் கதவு
electrocardiogram இதயத்துடிப்பலைப்பதிவு
elephant goad அங்குசம், துறட்டி
embryonic metabolism முட்டைக்கரு வளர்சிதைமாற்றம்
enabling factors இயலுமையூட்டுக் காரணிகள்
energy balance ஆற்றல் சமன்
environmental variance சூழல் வேறுபாடு
epidemiological interference நோய்தோன்றுவழி இடையூறு
epileptiform seizures வலிப்பு அறிகுறிகள்
evaporated milk சுண்டக்காய்ச்சிய பால்
evjen method ஈவ்ஜென் முறை
excreta கழிவு (மலம், சாணம்)
exgall முந்தையக் கரணை
expansion unit விரிவாக்கப்பிரிவு
exquisite கண்கவரும், மிகஅழகான
extensive system விரிவானமுறை
extropion கண்ணிமை உள்வளைதல்
faithfully உண்மையான, நேர்மையான
falx cerebri பெரு மூளை வெட்டரி
family planning device கருத்தடைச்சாதனம்
fang of tooth பல்மூலம், அடிப்பல்
farm house பண்ணைவீடு
fat supplements கொழுப்பு அளிக்கும் மாற்று உணவுப்பொருட்கள்
fatigue தளர்ச்சி, அயர்ச்சி
federal bureau of investigation (fbi) கூட்டுப் புலனாய்வுக் குழுமம்
feed ingredients தீவன மூலப்பொருட்கள்
feed troughs தீனித் தொட்டிகள்
feedback பின்னூட்டம்
feline leukaemia பூனை இரத்தப்புற்றுநோய்
fertilized egg கருவுற்ற முட்டை
fiber distributed data interface (fddi) இழை பரவல் தரவு இடைமுகம்
file update கோப்பு இற்றைப்படுத்தல்
finite population correction (fpc) முடிவுறு முழுமைத் தொகுதி திருத்தம்
firmware நிலைபொருள்
fitzwygram shoe பிட்சுவைகிராம் இலாடம்
fjord valley மலையிடை நீள்கடல் நுழைவழி
flag tail, spotted (kuhlia marginatus) சம்பவிலா மீன்
flash pasteurisation அதிவிரைவு பால்பதனம்
flock மந்தை
floor தரை, தளம்
flour மாவு
fluorosis புளோரின் நச்சூட்டம்
foot bath கால்நனைப்பு மருந்துக்கலவை
forward mutation முன்நோக்கிய சடுதிமாற்றம்
fracture, signs of எலும்புமுறிவு அறிகுறிகள்
free range fowl உலவுக்கோழி
galanical preparations கேலனின் மருந்துக்கலவைகள்
gammexene காமெக்சின் பூச்சிக்கொல்லி
ganzfeld சீரானப் பார்வை, காட்சிப் பரப்பு
gas forming வளிம உற்பத்திசெய்யும்
gastric juice இரைப்பைச்சுரப்பு
gazpacho கூழ் வகை
gene dosage மரபணு அளவு
genetic divergence மரபியல் கிளைப்பு
genome analysis மரபணுத்தொகுதி பகுப்பாய்வு
gestation period சினைக்காலம்
gonadotropin releasing hormone கருவக ஊக்கி வெளிப்படுத்தும் இயக்குநீர்
goose வாத்து
grading eggs தரம்பிரித்த முட்டைகள்
granulation tissue புதுவளர் சிறுமணித்திசு
griseo fulvin காளான் கொல்லி
gross domestic product (gdp) மொத்த உள்நாட்டு விளைபொருள்
group dynamism குழு முனைப்பு
growth promoting factors வளர்ச்சியூக்கும் காரணிகள்
gulf co-operation council (gcc) வளைகுடா கூட்டுறவுக் குழு
gum பல் ஈறு, தாவரப்பசை, பிசின்
haccp கெடுதல் ஆய்வு கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகள்
haemoconcentration இரத்தஅடர்வு
haemorrhagic septicaemia தொண்டை அடைப்பான் நோய்
halfway house இடைவழிச் சாலை
hamlet சிறுகுடியிருப்பு
hawk, owl brown வேட்டை ஆந்தை
hcg மனித சினையுறை பாலினநீர்
headquarters, air force வான்படைத் தலைமையகம்
heifer calf கிடாரிக்கன்று
helminthicide குடற்புழுக்கொல்லி
helminthology குடற்புழுநோயியல்
hen, clucking அடைக்கோழி
hermaphrodite இருபாலின விலங்கு
herpes virus ஹெர்பிஸ் வகை நச்சுயிரி
heterozygote superiority கலப்புக் கருமுட்டை ஓங்குதிறன்
hiba-bil-iwaz பயன்பெறு கொடை
high pressure liquid chromatography (hplc) உயர்அழுத்த நீர்மவண்ண வரைபடம்
hippocampus மூளைப்பின்புறமேடு
hobbles விலங்கு, நிகளம்
hodgkin’s disease நிணநீர்ச்சுரப்பிப் புற்று
hoofcutter குளம்புவெட்டி
humerus முன்கால் பெருஎலும்பு
hybrid vigor கலப்பின வீரியம்
hygiene (உடல்) நலவியல், துப்புரவு
hymen கன்னித்திரை
hyperimmuned serum நோய்எதிர்ப்பு ஊட்டப்பட்ட வீரிய ஊனீர்
hyposexuality ஒடுங்கிய பாலினஉணர்வு
hypothenar exminence சுண்டுவிரல் மேடு
idiopathy முதல்நிலை நோய்அறிகுறி
illness நோய், உடல்நலக்கேடு
immune bodies நோய்எதிரணுக்கள்
impure அழுக்குசேர், மாசுறு
inbreeding coefficient உள்ளினச்சேர்க்கைக் கெழு
indexsire மாதிரிப் பட்டிக்கடா
inflammatory swelling அழற்சிவீக்கம்
inner cell mass (icm) உள் உயிரணுத்திரள்
instruction, breakpoint முறிபுள்ளி ஆணை
intermittent light இடைவிட்ட விளக்கொளி
isoenzymes ஒத்தநொதிகள்
jacqmar பட்டுமுகக் கம்பளித் துணி
jamaat-e islami இசுலாமிய அரசியல்
jamkhana வரியமைப்பு சமுக்காளம்
jatka கால்நடைகளை அறுக்கும் சீக்கியமுறை
jawahar razgar yojana ஜவகர் வேலைவாய்ப்புத் திட்டம்
jerky காய்ந்தஇறைச்சி (வகை)
jhilmeet திறந்த நெசவுப் பட்டு
job’s tears (coxis lachrymajjobi) காட்டுக் குண்டுமணி (காட்டுக்குன்றி மணி)
joint forest management (jfm) கூட்டுக் கானக மேலாண்மை
joyful play மகிழ்ச்சியாக விளையாடுதல்
jpeg - joint photographic experts group ஒளிப்படவியல் வல்லுநர் கூட்டுக் குழு
kamerijk மெல்லிய வெண்மைத் துணி
kaolin கயோலின் கழிச்சல் மருந்து (அலுமினிய சிலிகேட்)
kawzaw இந்திய மணிக்கம்பள வகை
kjeldahl process கெல்டால் (நைட்ரஜன்) அளவிடுமுறை
knacker இறந்தமாடு விற்போர்
kumri பரிப்பாரிசம்
lacquering உட்பூச்சுசெய்தல்
lamb creep ஆட்டுக்குட்டி நகர்வு
landau-ginzburg theory லாண்டா கின்ஸ்பெர்க் கோட்பாடு
lapwing, yellowwattled மஞ்சள்மூக்கு ஆள்காட்டி
larynx குரல்வளை
leadership development தலைமை மேம்பாடு
leaf abxission முதிரா இலை உதிர்தல்
leaflet துண்டு விளம்பரம்
leafy இலைமயமான
lebesgue stieltjes integration லெபெக் ஸ்டீல்(ட்) ஜெஸ் தொகையிடல்
leucorrhoea பெண்உறுப்பில் சீழ்படுதல்
leukocyte இரத்தவெள்ளணு
lignification லிக்னின் மிகுதல்
lignum, lignin கரையாநார்
long bill நீண்டஅலகு (உள்ள பறவை)
louvre boards காற்றுப்புகும் சன்னலமைப்பு
low melting point தாழ் உருகுநிலை
luteolysis சினைக்கருமுட்டை அழிப்பு, கருக்கட்டிச்சிதைவு
lysol லைசால் தொற்றுக்கொல்லி
macro (or major) mineral பருங்கனிமம்
macromutation பேரண்ட சடுதிமாற்றம்
macroscopic கட்புலனாகும்
magnetohydrodynamic arcjet காந்தநீர்மஇயக்க விற்தாரை
marxist sociology மார்க்சியச் சமூகவியல்
maxbo shuttleless loom காற்றுத்தாரை நெசவுத் தறி
maxwell’s theorem மேக்ஸ்வெல் தேற்றம்
mccarthyism மெக்கார்த்தீயம்
mechanical breakdown எந்திர முடக்கம்
member of rajya sabha மாநிலங்களவை உறுப்பினர்
meshwork வலைப்பின்னல்
mesoderm நடுத்தோலடுக்கு
micropipette நுண்உறிஞ்சு குழல்
milk thermoduric bacteria பாலை இளஞ்சூடு செய்யும் போது வளரும் நுண்மங்கள்
milk yield கறவைத்திறன்
milktester பால்மானி
mini - industrial estate சிறிய தொழிற்பேட்டை
mirzopur தரைவிரிப்பு இந்திய கம்பளிவகை
misrepresentation பொய்யறிக்கை
monocotyledon ஓரிணைப்பு சினைக்கொடி, ஒற்றை வித்திலை
monohybrid ஒற்றைக்கலப்பு
monolayer fils ஒற்றையடுக்கு நிரப்புமுறை
monoplegia ஒருபக்கவாதம்
mullah முல்லா
multiple pregnancy பெருக்கச்சூல்
muscle power தசைவலிமை
muscle rigidity தசைப்பிடிப்பு
muzzle முகமுன்பகுதி, கதுவாய்
myxamatosis முயல்நச்சுயிரி நோய்
napkin அரைத்துணி
national agricultural research project தேசிய வேளாண் ஆராய்ச்சித்திட்டம்
national ambient air quality standards (naaqs) தேசியச் சூழ்நிலைக் காற்றுத்தர செந்தரங்கள்
national research council (nrc) தேசிய ஆராய்ச்சிக்கழகம் (அமெரிக்கா)
neighbourhood அண்டையம்
net energy நிகரஆற்றல்
net present value (npv) நிகர நிகழ்கால மதிப்பு (நிநிம)
newcastle disease (கோழி) வெள்ளைக்கழிச்சல்
nutritional deficiencies ஊட்டப் பற்றாக்குறைகள்
nyquist contour நைக்விஸ்ட் சமன்வரை
obestiy மிகை எடை
offhand grinding கை அரைப்பு
offsorts இளம்மயிர்
orafzanine அரிசிப் புரதம்
outbreeding வெளியக (இனப்)பெருக்கம்
outputs வெளியீடுகள்
over - crowding நெரிசல்
oviparous முட்டையிடும்
oxyuris நூல்புழு
oyster கடற்சிப்பி
pace maker இதய இயக்கம் சீராக்கி
paragrass நீர்ப்புல்
parts per billion (ppb) நூறுகோடியில் ஒரு பங்கு
passage பாதை, வீரியக்குறைப்புமுறை
passive immunity புறநோய்த் தடுப்பாற்றல்
passport கடவுச்சீட்டு
patella, lateral luxation of முழங்கால் சில்லெலும்பு நிறுத்தம்
patella, upward fixation முழங்கால் மேல்நிறுத்தம்
pavlovian conditioning பாவ்லோவிய பழக்குதல்
peafowl மயில்
peat moss litter பிற்பாசிப்படுகை
peppermint leaves புதினா
perihepatitis கல்லீரல்உறை அழற்சி
perijneum கழிவிட அயல்
pizza பிசா
platform test அங்காடி (பால்) சோதனை
platykurtic குறை தட்டை, மிகைத் தட்டை
poikilocyte உருமாறிய இரத்தச்சிவப்பணு
polypeptide கூட்டுப்புரதம்
polyspermy பல்விந்தணுக் கருவேற்றம்
poultry litter கோழிக்கூளம்
pre - cooked frozen egg அவித்து உறைவிக்கப்பட்ட முட்டை
pregnant mare serum சினைக்குதிரை ஊனீர்
preservation தரநிலைக்காத்தல்
prevention of food & adulteration act உணவுக்கலப்பட தடுப்புச்சட்டம்
protein sparing புரதத்தை மிச்சப்படுத்துபவை, புரதத்துக்கு இடம்தரும்
prothrombin இரத்தஉறைவுப் புரதம்
pyjamah cloth அகல் பட்டைத் துணி
quadriceps நான்குதலைத் தசை
quality assurance/quality control (qa/qc) தரக் காப்புறுதி, தரக் கட்டுப்பாடு
quality upgradation தரமேம்பாடு
radio opaque வானொலிக்கதிர்புகா
radzimir அடர்பட்டுத் துணிவகை
railway protection force act இரயில்வே பாதுகாப்புப் படைச் சட்டம்
rajmah beans ராஜ்மா மொச்சை
ramjet exhaust nozzle தாரைப்பொறி வெளியேற்றத் தூம்பு
recurrent laryhgeal nerve மீளோட்ட மிடற்று நரம்பு
relative fitness சார்பு ஏற்புநிலை, சார்புத் தகுதி
religious endowments சமய அறக்கட்டளை
rendezvous சந்திப்பு
repair stage சீர்படும் நிலை
resource management zone (rmz) வள மேலாண்மை மண்டலம் (வ.மே.ம.)
right angle செங்கோணம்
ringbone வளையஎலும்பு
roasting வறுத்தல்
rocky mountain fever மலைக்காய்ச்சல்
roentgen rays இராண்ட்ஜென் கதிர்கள்
round shoe வட்டலாடம்
rural backwardness ஊரக பின்தங்கியநிலை
rvc இராணுவ கால்நடை மருத்துவர் குழு
sabkha உப்புச்சத்து குறைந்த நிலை
sandcrack குளம்புவெடிப்பு
saw fish, green (p. zijsron) வேளா
schmuzdecke தண்ணீர் வடிப்பு நுண்ணுயிரிகள்
scrotal hernia அண்டவாயு
semi interquartile range அரை இடைக்கால்மம்
seragunge - serajgunge இந்திய, பாகிஸ்தானிய சணல் துணிவகை
service period ஈற்றிற்கும் இனச்சேர்க்கைக்கும் உள்ள இடைவெளிக்காலம்
sex linked dwarfism பாலினம்சார் குறைவளர்ச்சி
shadowgraph நீழல்வரை, சாயல்வரை
single transferable vote (stv) மாற்றியல்பு தனி வாக்கு
sittichkeit நெறிப்படு வாழ்க்கை (எகலியக் கருத்து)
skink, sikkim small சிக்கிம் சிறு அரணை
smoke house புகையூட்டு கூடம்
social order சமூக அடுக்குமுறை
soie qrege ஜெர்சிப் பட்டு
solvna பெல்ஜிய விஸ்கோஸ் நாரிழை
soxhlet apparatus கொழுப்புப் பிரித்தெடுகருவி
sozni பட்டுநூல் பூவேலைப்பாட்டுத் திரை
squatting வாத்துநடைபோடுதல்
srikhand இன்தயிர்
standardized milk தரப்படுத்தப்பட்ட பால்
starch equivalent தரசநிகரி
strength வலிமை
stripped tuna/skip jack (katsuwonus polomis) சூறை
stropyyanthus fiber தாவரப் பட்டுநூல் வகை
subclinical disease அறிகுறியற்ற நோய்த்தாக்கம்
subfunctor வகையின உள் சார்பு
subgroup துணைக் கெழு
subjacent கீழாக அமைந்திருக்கிற
subscapular அடித்தோள்பட்டை
subseqential limit துணைத் தொடர்பு எல்லை
subversion கவிழ்த்தல்
suddenly சடுதியில்
surjective function மேல்புற சார்பு
swine பன்றியினம்
swot snalysis நிறுவன ஆய்வுமுறை
sxp cotton தாவர இனக்கலப்புப் பருத்தி
tacfile / touch தொடுஉணர்வு, ஊறு
tandemharness இரட்டை உடுப்பு
tassel fish, golden six thread (p. sexfilis) கணா காளா
technology upgradation தொழில்நுட்ப மேம்பாடு
temtorium cerebelh சிறுமூளை கூரை மடிப்பு
tibia பின்கால் எலும்பு
toe necrosis விரல்நுனி அழுகல்
total digestible nutrients, tdn மொத்தச்செரிமான சத்துக்கள்
tranquilizers அமைதியூட்டிகள், தணிப்பிகள்
transduction வடிவமாற்றம்
transgenic மரபியல்மாற்றம்
true protein உண்மைப்புரதம்
tuberculin test (காசநோய்) ஊசிச்சோதனை
tyvek ஆலிவின் நூலிழை
udder kinch மடிக்கொழுப்பு
udp செரிமானமாகாத புரதம்
ujt(unijunction transistor) ஒற்றைச்சந்தித் திரிதடையம்
unijunction ஒற்றைச் சந்தி
unpleasant odour துன்னாற்றம்
unweaned பால்மறப்பிக்காத
uterine tubes கருப்பைக் குழாய்கள்
uvby system புறஊதா (நால்வண்ண) விண்மீன் பருமைகாண் அமைப்பு
vdt- video display terminal ஒளிக்காட்சி முனையம்
ventilation equipment காற்றோட்டக்கருவி
vesicular glands பைச்சுரப்பிகள்
vfa (volatile fatty acids) ஆவியாகக்கூடியக் கொழுப்பு அமிலங்கள்
visual quality objective (vqo) காட்சித் தர நோக்கம் (கா.த.நோ.)
voenno-kosmicheski sily (or vks; russian: ‘military space forces’) விண்வெளி நடவடிக்கைப் போர்ப்படை நிறுவனம்
vs (versus) எதிர்
vtvm வெற்றிடக்குழாய் மின்னழுத்தஅளவி
warbler, ashywren சாம்பல்நிற கதிர்க்குருவி
watering நீரூட்டல்
weizsaecker’s theory வைஸ்சேகர் கோட்பாடு
werdnig hoffmann syndrome வெர்ட்னிங்-ஹஃப்மேன் தொகுபிணி
wether விதை அடிக்கப்பட்ட
wire muzzle கம்பி முகப்பட்டா
withdrawal reactions மருந்து நிறுத்த விளைவுகள்
wobble தடுமாற்றம்
womb கருப்பை, சினைப்பை
workmen’s compensation தொழிலாளர் இழப்பீடு
workshop பணிமனை, பணியரங்கு
wrist மணிக்கட்டு
wuchereia bancrofti யானைக்கால்நோய்ப் புழுக்கள்
wyandotte அமெரிக்கக் கோழியினம்
xiphisternum மார்பெலும்புக் கோடி
xray kubu X-கதிர் சிறுநீரகத் தடப் படம்
xx உயர் கம்பளியாடை வகை
yannevitch yannevvitz எகிப்திய வெள்ளைப் பருத்தி
zigzag twill நெளிவரிச் சாய்வரித் துணி
zoology விலங்கியல்
zritas ஜெர்மனி முரட்டு மயிர்த் துணிவகை
பிறமொழிச் சொற்கள் தூய தமிழ்ச் சொற்கள்
No result
பிரச்சாரம் பரப்புரை
நமஸ்காரம் வணக்கம்
அபிஷேகம் திருமுழுக்கு
ஆஸ்தி சொத்து
உத்தியோகம் அலுவல்
உத்தியோகஸ்தர் அலுவலர்
ஆசிர்வாதம் வாழ்த்து
கோஷ்டி கூட்டம்
குமாஸ்தா எழுத்தர்
பஜார் கடைத்தெரு
சர்க்கார் அரசு
ஜனங்கள் மக்கள்
ஜில்லா மாவட்டம்
கஜானா கருவூலம்
அமுல் நடைமுறை
மாமூல் வழக்கம்
ரத்து நீக்கம்
சம்பிரதாயம் மரபு
உபந்நியாசம் பேருரை
சங்கீதம் உபந்நியாசம் இசைப் பேருரை
பஜனை கூட்டுவழிபாடு
கும்பாபிஷேகம் குடமுழுக்கு
சுத்தம் தூய்மை
சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி
சரித்திரம் வரலாறு
நிம்மதி நிறைவு
கஷ்டம் துன்பம்
பேப்பர் தாள்
இஷ்டம் விருப்பம்
நஷ்டம் இழப்பு
கர்ப்பஸ்திரீ கருவுற்ற பெண்
சம்பாஷனை உரையாடல்
கர்ப்பக்கிரகம் கருவறை
தாலுக்கா ஆபீஸ் வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
ஆபீஸ் அலுவலகம்
டிபன் சிற்றுண்டி
விவசாயம் வேளாண்மை
ஆஸ்பத்திரி மருத்துவமனை
டாக்டர் மருத்துவர்
விபூதி திருநீறு
விஷயம் செய்தி
சேவை தொண்டு
ஜாக்கிரதை விழிப்புணர்வு
பேட்டி நேர்காணல்
அனுபவம் பட்டறிவு (பட்டு பெறும் அறிவு)
நிபுணர் வல்லுநர்
அட்மிஷன் சேர்க்கை
ஜுரம் காய்ச்சல்
ஜலதோஷம் சளி
பந்த் முழு அடைப்பு
கிரஹப்பிரவேசம் புதுமனைப் புகுவிழா
கல்யாணம் திருமணம்
சூரியன் கதிரவன்
சந்திரன் நிலவு, திங்கள்
வாயு காற்று, வளி
மைதானம் திடல்
செளக்கியம் நலம்
லட்சியம் குறிக்கோள்
வருஷம் ஆண்டு
ராஜா அரசன்
ராணி அரசி
யோகம் நற்பொழுது
அதிஷ்டம் நற்பலன்
தினம் நாள்
ஜென்மம் பிறப்பு
நிச்சயம் உறுதி
பயம் அச்சம்
ஜெயம் வெற்றி
விஜயம் வருகை
அகங்காரம் செருக்கு
அபிப்பிராயம் கருத்து
தைரியம் துணிவு
தினசரி நாள்தோறும்
சபதம் சூளுரை
ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி
அபூர்வம் அரிது
ஆராதனை வழிபாடு
அலமாரி நெடும்பேழை
கிராம்பு இலவங்கம்
சாவி திறவுகோல்
ஜன்னல் சாளரம்
தகவல் செய்தி
வக்கீல் வழக்குரைஞர்
பாக்கி நிலுவை
மிட்டாய் தீங்கட்டி (தீம் + கட்டி; தீம் - இனிப்பு)
காகிதம் தாள்
பேட்டை புறநகர்
அபாண்டம் வீண்பழி
அட்டவணை பட்டியல்
ஜாடை செய்கை
யுத்தம் போர்
சம்பவம் நிகழ்வு
யோசனை சிந்தனை
யோக்கியன் நல்லவன்
அயோக்கியன் தீயவன்/ கெட்டவன்
புருஷன் கணவன்
மனுஷன் மனிதன்
தரிசனம் திருக்காட்சி
வீரம் மறம்
சாபம் தூற்றல்
துரதிஷ்டம் கெடுபலன்
ஆரோக்கியம் நலம்
ஆக்ரோஷம் வெகுண்டு
ஆரம்பம் தொடக்கம்
பொக்கிஷம் புதையல்
புத்தி அறிவு
புத்திசாலி அறிவாளி
திருப்தி நிறைவு
தர்மம் அறம்
ருசி சுவை
சக்தி ஆற்றல்
சிபாரிசு பரிந்துரை
பெருமிதம்